Hier vind je de gebruiksaanwijzing, spelregels, voorwaarden en privacy van de Heel Holland Bakt-Vraagbaak.

Gebruiksaanwijzing

Deelname aan de Vraagbaak is gratis. Om een bericht te kunnen plaatsen in de Vraagbaak dien je je eenmalig te registreren. Als je dat hebt gedaan, kun je een bericht plaatsen.

Bij je registratie vragen wij je jouw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord op te geven. Direct na registratie ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Daarmee bevestig je je deelname aan de Vraagbaak.

Het door jou opgegeven wachtwoord wordt door ons versleuteld bewaard. Je kunt je wachtwoord derhalve niet bij ons opvragen. Als je je wachtwoord bent vergeten kun je via de functie ‘Wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord opgeven.

Spelregels

Voor een correcte gang van zaken heeft MAX een aantal spelregels opgesteld:

• Registreer je onder je eigen naam.
• Het gebruik van meer dan één registraties per persoon is niet toegestaan.
• Alle informatie die je in je bericht geeft is voor iedereen toegankelijk. Je naam kan dus ook op Google verschijnen.
• Controleer voordat je een nieuw bericht in de Vraagbaak plaatst of je onderwerp al besproken is.
• Formuleer kort en bondig. De maximale lengte van een bericht is 1.250 leestekens, inclusief spaties. Het plaatsen van een bericht hoeft slechts eenmalig.
• Kritiek is toegestaan, maar houd het netjes. Berichten met ongepast taalgebruik worden verwijderd.
• Houd je aan de wet: niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster) en bedreigingen zijn strafbare feiten.
• Deelnemers aan de Vraagbaak zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de geplaatste berichten. De berichten in het forum geven per definitie niet de mening van MAX weer.
• Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privéadressen) in je bijdrage te vermelden, deze worden voor je eigen bescherming verwijderd.
• Plaats geen advertenties, commerciële links of links naar ongepaste websites, deze worden verwijderd.
• Gebruik geen illegaal materiaal, houd je aan de wet. Indien je vermoedt dat op je bijdrage rechten van derden rusten, vermeld dit dan als zodanig (citaat). Dit omvat auteursrecht, merknamen, handelsgeheimen, persoonlijke informatie en/of eigendomsrechten.
• Jonger dan 16 jaar? Natuurlijk mag je meepraten! Vraag wel toestemming aan je ouders voor deelname aan de Vraagbaak.
• MAX behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen.
• MAX kan een gebruiker bij aanhoudende overtreding van de spelregels blokkeren.

Voorwaarden

Zie je een bericht dat naar jouw mening niet aan de voorwaarden voldoet? Wij raden u aan daarover niet met de afzender in discussie te gaan. Neem in dat geval contact op met de redactie: maxonline@omroepmax.nl. Bij de redactie kun je ook terecht met andere vragen, bijvoorbeeld als je bericht niet verschijnt.

Alle berichten worden onderworpen aan een automatische controle op ongepast taalgebruik. In het geval je bericht door ongepast taalgebruik niet wordt gepubliceerd krijg je daarvan automatisch een e-mailbericht.

MAX behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en spelregels op ieder moment te wijzigen.

Privacy
Het kan zijn dat de redactie contact met je wil opnemen naar aanleiding van je bericht. Als gebruiker sta je toe dat de door jou opgegeven informatie en je IP-adres bij registratie en ieder bericht in onze database wordt opgeslagen. Tevens geef je toestemming dat (uitsluitend) medewerkers van MAX contact met je opnemen naar aanleiding van je bericht. MAX verstrekt je registratiegegevens nimmer aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Bij ernstige wetsovertreding zoals bedreiging, worden registratiegegevens aan politie of justitie verstrekt.